transistors-igbts-single

MGP14N60E

MGP14N60E

IGBT, 18A, 600V, N-CHANNEL

HGTP3N60A4D-6367410
MGP20N14CL

MGP20N14CL

IGBT, 20A, 135V, N-CHANNEL

IRG4BC30F-SPBF-6367412

IRG4BC30F-SPBF-6367412

IGBT 31A, 600V, N CHANNEL

HGTD3N60C3

HGTD3N60C3

6A, 600V, N-CHANNEL IGBT

IRG4BC30S-STRLP-6367414
HGTD3N60B3

HGTD3N60B3

7A, 600V, N-CHANNEL IGBT

ISL9V3036D3S-6367416
NGB8206NSL3

NGB8206NSL3

IGBT, 20A, 390V, N-CHANNEL

HGT1S12N60C3D

HGT1S12N60C3D

24A, 600V, N-CHANNEL IGBT

SGP5N60RUFTU

SGP5N60RUFTU

IGBT, 8A, 600V, N-CHANNEL

IGU04N60TAKMA1

IGU04N60TAKMA1

IGBT TRENCH 600V 8A TO251-3

FGPF7N60RUFDTU-6367421
IKW03N120H

IKW03N120H

IGBT WITH ANTI-PARALLEL DIODE

FGP20N6S2-6367423
IRGS4064DPBF-6367424

IRGS4064DPBF-6367424

IGBT WITH RECOVERY DIODE

HGTP3N60C3

HGTP3N60C3

6A, 600V, N-CHANNEL IGBT

SGU20N40LTU-6367426

SGU20N40LTU-6367426

IGBT, 400V, N-CHANNEL, TO-251

HGTD3N60B3S9A

HGTD3N60B3S9A

7A, 600V, UFS N-CHANNEL IGBT

IRGS6B60KDTRLP-6367428

IRGS6B60KDTRLP-6367428

IGBT 11A, 600V, N CHANNEL

HGTP3N60B3

HGTP3N60B3

7A, 600V, UFS N-CHANNEL IGBT

SGP20N60HS

SGP20N60HS

IGBT, 36A, 600V, N-CHANNEL

IKU06N60R

IKU06N60R

IGBT, 12A, 600V, N-CHANNEL

MGW14N60ED

MGW14N60ED

IGBT, 18A, 600V, N-CHANNEL